Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Jobb & Praktik

Karlstad 22/3 - 2017

Vakans på djurhemmet - se nedan.

OBS! Vi tar endast emot ansökningar från personer som är berättigade någon form av långsiktigt lönestöd/lönebidrag. Ange i din ansökan vilken typ av lönestöd du är berättigad till, samt eventuella specifika behov.


ADMINISTRATÖR & DJURHEMSPERSONAL
Djurskyddet Karlstad erbjuder praktikplats med start omgående. Förhoppningen är att efter praktikperioden kunna erbjuda en provanställning, under förutsättning att du satt dig in i arbetsuppgifterna och vi efter gemensam utvärdering är överens om att du är rätt person för tjänsten. Vi söker en person som vill jobba hos oss långsiktigt, och därför är det viktigt för oss att utvärdera arbetet inför en eventuell anställning.

Djurskyddet Karlstad är en ideell djurskyddsförening som arbetar med att hjälpa djur till ett bättre liv. Vi bedriver ett djurhem strax utanför Karlstad, där vi tar hand om hemlösa och vanvårdade katter. Vi erbjuder nu en kombinerad djurhemspersonal- och administratörsroll på vårt djurhem (adress: Norra Grava 714, Karlstad) på 75% - 100%. Vi kräver att du som söker praktikplatsen/tjänsten uppfyller de kriterier som listas nedan.

Som person vill vi att du har en positiv attityd och att du är lugn kring djur. Vi förutsätter att du är eller vill bli medlem i Djurskyddet Karlstad och att du inför din ansökan läst på om vad det är vår djurskyddsförening arbetar med och vad vi kräver för den här rollen.

Då Djurskyddet Karlstad är en ideell förening med en strikt budget måste du som söker vara berättigad till någon form av långsiktigt lönestöd för att vi ska kunna göra gå vidare med en provanställning efter praktikperiodens slut.

Arbetsdagen på djurhemmet börjar alltid med praktiskt arbete, t ex städa boxar och utfodra katter, diska, och tvätta. Under dagen övergår arbetsuppgifterna till administrativa uppgifter där du bland annat har hand om email, telefon, journaler, och kontakt med myndigheter och privatpersoner i olika djurskyddsärenden. Tjänsten innefattar också att ha kontakt med jourhem och i vissa fall köra ut material till jourhemmen, åka ut på fältet för nyintag eller ta katter till veterinär.

Praktikplatsen innefattar mycket administrativt arbete på djurhemmet, men vi förväntar oss att du ska kunna hjälpa till med praktiskt arbete samt visst arbete med katterna som bor på djurhemmet (medicinering, sårskötsel, hantering av förvildade katter etc.). På sikt ska du även kunna hjälpa till med fältarbete samt veterinärbesök, inklusive hantering av förvildade/skygga katter. Se specifikation nedan.

Vi kräver att du som söker:

1) är bekväm med administrativt arbete samt kundkontakt (email, posthantering, journalföring, telefon/kundkontakt, ta emot besökare etc.) och att du i samband med detta har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift

2) har körkort

3) ska känna dig bekväm med kundkontakt, både vad gäller informerande ärenden, kontakt med veterinärer och myndighetspersoner, samt ärenden där vi förmedlar ett beslut till privatpersoner. Inkluderar ibland viss konflikthantering.

4) ska vara en positiv person med egen drivkraft som tycker om att lösa olika ärenden och som inte har några problem med att äga, driva och genomföra arbetsuppgifter på egen hand, även när man måste jobba under högtryck då vi ibland har många inkommande ärenden samtidigt på djurhemmet.

5) ska kunna sätta dig in i djurskyddslagen samt andra myndighetsdokument som vi arbetar utefter samt omsätta det som står i praktiken (du ska vara intresserad av att läsa regelverk och olika policys eftersom detta ingår i dina arbetsuppgifter). Som representant för föreningen på besökstid på djurhemmet ska du även på ett effektivt sätt kunna sätta dig in i Djurskyddet Karlstads rutiner & policys och kunna återge dessa till besökare/ kunder.

6) ska vara intresserad av att lära dig mer om katters beteende samt sjukdomssymptom då vår verksamhet fokuserar på att hjälpa hemlösa och vanvårdade katter till ett bättre liv.

7) ska vara aktiv på våra veckomöten och uttrycka åsikter och förslag som kan förbättra verksamheten och bidra till fortsatt positivt teamwork.

8) ska kunna vara behjälplig med att köra katter till veterinär, leverera material till våra jourhem, eller att vid behov åka ut med fällor i olika djurskyddsärenden.

9) vara behjälplig i olika praktiska arbetsområden i den mån verksamheten kräver det. Det är ett stort plus om du som söker har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom djurvård eller djurskyddsverksamhet, men det är inte ett krav. Det viktigaste är att du är lugn kring katter och att du inte är rädd för att hantera förvildade katter.

10) sist, men inte minst, vill vi att du som söker har en vilja att vara med och förändra djurs villkor och hjälpa oss i Djurskyddet Karlstad driva föreningen framåt och därmed hjälpa så många djur som möjligt till ett bättre liv. Vi vill att all vår personal ska ha en egen drivkraft och glöd i arbetet, för att främja produktivitet och effektivitet - tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi förutsätter att du som söker inte har några hinder vad gäller att arbeta 75% -100% (helst heltid). Du ska ha minst fem års arbetslivserfarenhet med dig i bagaget sedan tidigare och vara van att arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att arbeta
administrativt, och du ska vara bekväm med att på ett positivt sätt ta emot besökare på djurhemmet. Du ska kunna uttrycka dig professionellt i både tal och skrift.

Inför din ansökan, läs om vår verksamhet här på vår hemsida samt vår Facebook-sida www.facebook.com/djurskyddetkarlstad

Du kommer att ingå i ett team med två eller tre andra personer på djurhemmet.

Skicka oss din ansökan tillsammans med ett utförligt personligt brev där du berättar om dig själv, din utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet. I ditt brev vill vi även att du berättar varför du känner att du passar in i vår verksamhet, vilken form av lönestöd du är berättigad till, samt annan information som vi bör veta om dig, som t ex särskilda behov.

Vi kallar till intervju löpande. Intervjuerna inkluderar eventuellt ett par timmars praktiskt arbete på djurhemmet för att se hur du som söker hanterar miljön och vissa arbetsuppgifter.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan till:
styrelsen@djurskyddetkarlstad.se


OBS! Glöm inte att ange i din ansökan vilken typ av lönestöd du är berättigad till samt vilka behov du har på en arbetsplats.

Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.

Styrelsen
Djurskyddet Karlstad

Vi får många förfrågningar om praktik, jobb eller arbetsträning på vårt djurhem. Tyvärr har vi inte möjlighet att säga ja till alla de som frågar om de får praktisera eller arbetsträna hos oss, men vi tar in ett visst antal praktikanter varje år.

Vi har oftast inte möjlighet att ta emot praktikanter som arbetstränar endast en eller två dagar i veckan, då det inte riktigt passar in i vår verksamhet med alla de rutiner vi har. Vi är en liten arbetsplats med få anställda, och för att vi bäst ska kunna ta hand om våra praktikanter samt att praktikanterna ska få ut så mycket som möjligt av sin tid hos oss så behöver vi kunna planera för en mer sammanhängande praktikperiod.

Om du söker praktik/arbetsträning för en period som överstiger 2 veckor är du välkommen att höra av dig med en förfrågan. Styrelsen för Djurskyddet Karlstad tar beslut om samtliga praktikplatser. Vad gäller erbjudande av praktikplats riktar vi oss främst till personer som ämnar arbeta med djurskyddsfrågor eller på en veterinärklinik i framtiden. Du ska gå på gymnasiet för att få skolpraktik hos oss - yngre elever har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot.  

För förfrågningar gällande praktik eller arbetsträning, skriv ett personligt brev till:

styrelsen@djurskyddetkarlstad.se

I ditt personliga brev till oss vill vi att du anger:

- hur många (sammanhängande) veckor du söker praktik/arbetsträning för

- från vilket datum du söker praktik/arbetsträning för, och vilket slutdatum som gäller

- en beskrivning på varför du vill praktisera/arbetsträna just på Djurskyddet Karlstad

- vilka arbetsuppgifter du förväntar dig arbeta med

- vad det är du känner att du kan bidra med på djurhemmet eller i vår verksamhet

Ange även om du är medlem i Djurskyddet Karlstad (medlemmar har företräde om flera personer söker praktik/arbetsträning under samma period).

Välkommen med din ansökan!